Hlásenie nežiadúcej udalosti

  Nahlasujúca osoba

  Nahlasujúca osoba

  Nahlasujúca osoba

  Vyberte si preferovanú formu kontaktu

  Informácie o osobe, u ktorej došlo k nežiadúcej udalosti

  Informácie o produkte

  Trvanie udalosti

  Od:

  Do:

  Radi by sme vás láskavo informovali, že vaše osobné údaje poskytnuté v tejto podobe budú spracované a spravované v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov , voľný tok týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES príslušným regulačným orgánom pre zdravotnícke
  pomôcky na účely registrácie správy o zdravotnom incidentu.
  Zároveň by sme Vás chceli informovať, že vaše údaje nebudú poskytnuté iným subjektom a že máte právo na prístup k vašim údajom, právo na ich zmenu, právo na námietky proti ich spracovaniu a na vymazanie vašich osobných údajov. Poskytnutie vyššie uvedených údajov je dobrovoľné.