Egészségügyi incidens bejelentése

  Bejelentő személy

  Bejelentő

  Bejelentő

  Válassza ki a elsődleges kapcsolattartási módot

  Információk az incidens szenvedő alanyáról

  információk a termékről

  incidens időtartama

  od:

  do:

  Tájékoztatjuk, hogy a kérelemben megadott személyes adatainak kezelését és feldolgozását a nem kívánt mellékhatásokról szóló bejelentés regisztrálása céljából az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016. április 27-i 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
  RENDELETE szerint a Gyógyászati Termékek, Orvosi Termékek és Biocid Készítmények Regisztrációs Hivatala (02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C) végzi. Egyúttal tájékoztatjuk, hogy adatait nem adjuk át egyéb szervezeteknek, továbbá, hogy joga van hozzáférnie saját adataihoz, kijavítania azokat, ellentmondást bejelenteni az adatkezelés ellen, illetve törölni azokat. A fenti adatok megadása önkéntes.